CumDer.org

Tarihçe

KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE ETKİNLİKLERİYLE
ÇUKUROVA MÜZİK DOSTLARI DERNEĞİ

• “Çukurova Müzik Dostları Derneği”nin kuruluşu ile ilgili ilk toplantı “Tanışma, Kurucular Kurulu ve Tüzük Değerlendirme” gündemi ile 7 Kasım 2002 Perşembe günü gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda taslak halindeki tüzüğe tartışılarak son şekli verilmiş ve Tuğrul Göğüş, Çetin Yiğenoğlu, Sina Coşkun, Ahmet Hilmi Yücel, Selma Tahberer, Eda Neva Özkök ve Oğuz Öztürk’ten oluşan kurucular kurulu saptanmıştır.
• Aynı zamanda derneğin ilk yönetim kurulunu da oluşturan bu isimler dernek kuruluşu ile ilgili yasal işlemleri yürütmüşlerdir.
• Derneğin ilk yönetim kurulu daha sonra “Galleria İş Merkezi”nde Adana’da büyük gereksinim duyulan küçük bir dinleti salonu yapımı ile dernek yönetiminin çalışmalarını sürdürebileceği bir mekanın inşaatını başlattılar. Bu dinleti salonunun açılışı 9 Mayıs 2005 günü gerçekleştirilmiştir.
• Kuruluşundan bu yana Dernek Yönetim Kurulları “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü” ile iş ve güç birliği yapılmasını temel bir davranış biçimi olarak benimsemiştir.
• Dernek ilk olağan “Genel Kurul”unu 14 Mayıs 2003 Çarşamba günü yaparak etkin bir çalışma programı uygulamaya başladı. Bu Genel Kurul’da Tuğrul Göğüş başkanlığa, Sina Coşkun başkan yardımcılığına, Selma Tahberer sayman üyeliğe, Eda Neva Özkök sekreter üyeliğe, Çetin Yiğenoğlu, Ahmet Hilmi Yücel ve Bülent Büyükdağ üyeliklere seçildiler.
Tarihsel Dizin İçerisinde Etkinlikler:
1) Can Çoker – Çağla Önal “Dört El Piyano Dinletisi”:
     1 Mart 2003 Cumartesi 19.30 Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi
2) Ahmet Say’ın Kitaplarının Çok Uygun Fiyatlarla Satışı:
     15 Mart 2003 (Başlangıç Tarihi)
3) Ahmet Say Konferansı “Türkiye’de Profesyonel Müzik Eğitimi ve Beklentiler”:
     9 Nisan 2003 Çarşamba 14.00 Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi
4) Martin Berkofsky “Piyano Master Kursu”:
     Ocak 2003 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
5) İzmir Viyola Ensemble Dinletisi:
     26 Mayıs 2003 Pazartesi 19.30 Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi
6) Çetin Aydar “Viyola Master Kursu”:
     Mayıs 2003 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
7) Selmin Günöz – Demet Eytemiz “Şan Dinletisi”:
     15 Ekim 2003 Çarşamba 20.00 Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu
8) Kuvvet Baskın “Tasarlanmış Opera ve Bale Fotoğrafları Sergisi”:
     15–25 Ekim 2003 Çukurova Üniversitesi Yunus Emre Kültür Merkezi
9) İbrahim Yazıcı “Piyano Resitali”:
     7 Ocak 2004 Çarşamba 20.00 Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi
10) Mersin Üniversitesi Oda Orkestrası Dinletisi:
     18 Şubat 2004 Çarşamba 20.00 Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi
11) Nevit Kodallı Gecesi:
     14 Nisan 2004 Çarşamba 20.00 Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi
12) Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu, Solistleri ve Orkestrası “Atatürk Oratoryosu” Seslendirmesi:
     10 Mayıs 2004 Pazartesi 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
13) İzmir Viyola Ensemble Dinletisi:
     11 Ekim 2004 Pazartesi 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
14) Çetin Aydar “Viyola Master Kursu”:
     12 Ekim 2004 Salı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
15) Selmin Günöz – Demet Eytemiz “Şan Dinletisi”:
     22 Kasım 2004 Pazartesi 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
16) Selmin Günöz “Şan Master Kursu”:
     21 & 23 Kasım 2004 Pazar ve Salı Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı
17) Bekir Küçükay (Gitar) “Yeni Yıl Dinletisi”:
     27 Aralık 2004 Pazartesi 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
18) Bayram Bayramoğulları&Bayram Karamenderes “Obuva&Piyano Dinletisi”:
     14 Şubat 2005 Pazartesi 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
19) “I. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali Açılış Dinletisi”
     “Lefkoşa Türk Belediyesi Oda Orkestrası Oda Müziği Orkestrası”:
     15 Mart 2005 Salı 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
20) “I. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 2. Gün Dinletisi”
     “Martin Berkofsky Piyano Dinletisi”:
     16 Mart 2005 Çarşamba 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
21) Martin Berkofsky Piyano Master Kursu:
     17, 18, 19 Mart 2005 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
22) “I. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 3. Gün Dinletisi”
     “Lalecan Özay & Eddi deNadai Keman & Piyano Resitali”:
     17 Mart 2005 Perşembe 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
23) “I. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 4. Gün Dinletisi”
     “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu Dinletisi”:
     18 Mart 2005 Cuma 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
24) “I. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 5. Gün Dinletisi”
     Cem İdiz & Hülya Savaş “Bir Yaşamdan Bir Sahneden Dinletisi”:
     19 Mart 2005 Cuma 19.30 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
25) “I. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 6. Gün Dinletisi”
     “Pelin Halkacı & Ruşen Güneş Keman & Viyola Dinletisi”:
     20 Mart 2005 Pazar 19.30 Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu
26) Çukurova Müzik Dostları Derneği Salonu Açılış Töreni ve Mehmet Özkanoğlu Gitar Dinletisi:
     9 Mayıs 2005 Pazartesi 18.00
27) Mehmet Özkanoğlu Gitar Dinletisi:
     16 Mayıs 2005 Pazartesi 19.00 Çukurova Müzik Dostları Derneği Dinleti Salonu
28) Mehmet Özkanoğlu Gitar Dinletisi:
     17 Mayıs 2005 Salı 19.00 Çukurova Müzik Dostları Derneği Dinleti Salonu
29) Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı Ferhang Hüseyinov Sınıfı Keman Dinletisi:
     20 Mayıs 2005 Cuma 18.00 Çukurova Müzik Dostları Derneği Dinleti Salonu
30) Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı Claudia Atanassova Sınıfı Şan Dinletisi:
     25 Mayıs 2005 Çarşamba 19.00 Çukurova Müzik Dostları Derneği Dinleti Salonu
31) Dilbağ Tokay & Emine Serdaroğlu Çello & Piyano İkilisi Konseri:
     10 Ekim 2005 Pazartesi 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
32) Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Orkestrası ve Solist Sanatçıları:
     28 Kasım 2005 Pazartesi 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
33) Ezgi Saydam – Toyer Yaldız Şan Dinletisi:
     27 Aralık 2005 Salı, 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
34) Çukurova Müzik Dostları Derneği Çocuk Korosu Konseri (Yöneten: Burhan Hüseyin):
     28 Aralık 2005 Çarşamba 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
35) Pelin Halkacı – Metin Ülkü Keman & Piyano Dinletisi:
     6 Şubat 2006 Pazartesi 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
36) “II. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali Açılış Dinletisi”
     “Sonus Brass”:
     15 Mart 2006 Çarşamba 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
37) Triage Modern Music Master Kursu:
     15 Mart 2006 Çarşamba Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı
38) “II. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 2. Gün Dinletisi”
     “Triage Modern Music”:
     16 Mart 2006 Perşembe 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
39) Sonus Brass Master Kursu:
     16 Mart 2006 Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
40) “II. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 3. Gün Dinletisi”
     “Alexander Mekaev Piyano Resitali”:
     17 Mart 2005 Cuma 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
41) “II. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 4. Gün Dinletisi”
     “Ayser Vançin & Mathieu Chardet Nazım Hikmet Gecesi”:
     18 Mart 2006 Cumartesi 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu
42) Ayser Vançin – Mathieu Chardet Master Kursu
     17 – 20 – 21 Mart 2006 Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı
43) “II. Uluslararası Çukurova Çoksesli Müzik Festivali 5. Gün Dinletisi”
     “Trio Troy Konseri • Zeynep Üçbaşaran (piyano), Philipp Mahrenholz (obuva) ve Artan Hürsever (fagot)”:
     25 Mart 2006 Cumartesi 20.00 Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu Salonu

En üste git